Home · Blog · Artykuły - gry menedżerskie
Natalia Kiljan – szkolenia HR
Strona prywatna - szkolenia HR, eventy integracyjne i symulacje menedżerskie.

Artykuły - gry menedżerskie

Gorąco prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację treningów i gier menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie wymienionych poniżej książek w uzupełnieniu do treningu Symulacje .
Zwracamy uwagę w tym miejscu, że niniejsza lista zawiera materiały wychodzące poza klasyczną wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie fabuły tworzonych przez Państwa gier.
 • Kształcenie Cech Proaktywnych w Międzynarodowej Instytucji, Norbert Turzeja
 • Szkolenia Zawodowe, Alicja Elwik
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Bezpieczna Kontrola Budowy
 • Maszyny elektryczne.
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Technika mikrofalowa
 • Autokody i programowanie maszyn cyfrowych
 • Termodynamika
 • Chemia cz.I
 • Organizacja zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Elektryczne oprawy oświetleniowe
 • Elektromechaniczne przetworniki energii
 • Niezawodność eksploatacyjna urządzeń technicznych
 • Kadra kierownicza w przemyśle
 • Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałośc i materiałów.
 • Wielki słownik techniczny rosyjsko-polski
 • Automatyka Układy liniowe tom II Identyfikacj
 • Systemy informacyjne w nauce technice i ekonomice
 • Zieleń w zakładzie pracy domu osiedlu mieszkaniu
 • Ruch ciepła i wymienniki
 • Rozmowa i wywiad w psychologii
 • Woda dla kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych.Prot.nr 79-zamiany
 • Potrawy proste,oszczędne i zdrowe
 • Efektowna chemia
 • Elektromechaniczne stany przejściowe w systemach energetycznych t2
 • Menopauza
 • IBM PC dla każdego
 • Opis pakietu NORTON UTILITIES wersja 6.0.
 • Zbiór zadań z fizyki tom 1
 • Sekrety Windows 3.1. Tom I Wydanie V uaktualnione
 • Asembler 8086/80286.Pod zegarem. 370str.,23cm.
 • Wielka księga przyrody 304str.,36cm.
 • Krystalizacja metali i stopów 315 str., 24 cm
 • Leksykon medycyny niekonwencjonalnej 187 str., 24 cm
 • Ekologiczne kierunki w medycynie naturalnej 185 str., 20 cm
 • Windows NT bez trudu do gwiazd Wyd.I 427 str., 24 cm
 • Słownik pięciojęzyczny Technika mikrokomputerowa 232 str., 21 cm
 • Prawo geologiczne i górnicze Prawo wodne Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska Wyd.I 134 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Choroby nerek Niekonwencjonalne ujęcie tematu 139 str., 29 cm
 • Rachunkowość dla menedżerów 135 str., 20 cm
 • Konstrukcje żelbetowe T.1 Wyd.III 384 str., 24 cm
 • Japońskie techniki zarządzania- na świecie jest inaczej 35 str. 20 cm
 • Pracownia elektryczna t 2 Maszyny,urządzenia i napęd wyd 1 436s 24cm
 • Wzory umów w obrocie krajowym z komentarzem 249 str,24 cm
 • Wiedza o społeczeństwie Podręcznik dla szkoły średniej
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.1 Wyd.III 359 str,20 sm
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych - Leksykon kierowcy Wyd.VI 484 str, 21 cm
 • Windows 95 opis systemu Wyd.II 373 str, 24 cm
 • Algorytmy + dyskietka 270 str, 24 cm
 • Międzynarodowe stosunki finansowe 337 str, 21 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne Wyd.V 384 str, 24 cm
 • Przepływy gotówkowe - ustalanie, planowanie, analiza, zarządzanie 245 str, 24 cm
 • Układy z przełączanymi prądami 283 str, 24 cm
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz.I 255 str, 24 cm
 • Encyklopedia domowa - praktyczne rady ułatwiające prowadzenie domu 256 str, 32 cm
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.IA 278 str, 24 cm
 • Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji 122 str, 24 cm
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 20
 • Imperialny Leksykon gracza 224 str, 24 cm
 • Napawanie i natryskiwanie cieplne. Technologie 470s 24cm
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statysytki matematycznej 312 str, 24 cm
 • Geodezja dla inżynierii środowiska 314s 24cm

  28.02.2016. 00:07