Home · Blog · Artykuły - gry szkoleniowe
Natalia Kiljan – szkolenia HR
Strona prywatna - szkolenia HR, eventy integracyjne i symulacje menedżerskie.

Artykuły - gry szkoleniowe

Bardzo prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i gier decyzyjnych dla kierowników produkcji o przeglądnięcie opublikowanych na tej stronie źródeł na szkolenie Gry Strategiczne.
Informujemy jednocześnie, iż następujaca lista zawiera tytuły wychodzące poza tradycyjną wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza pisanych przez Państwa symulacji.
 • Wzmacnianie Umiejętności Biznesowych w Konkurencyjnej Jednostce Biznesowej, Dawid Nowakowski
 • Szkolenia Projektowe, Alicja Dudeń
 • Zaplecze techniczne transportu.
 • Materiałoznawstwo encyklopedia techniki
 • Instalacje elektroenergetyczne zagad.wybrane.
 • Gry integracyjne – podstawy praktyczne
 • Elementy urządzeń automatyki
 • Podstawy techniki cieplnej
 • Miernictwo elektryczne i elektroniczne
 • Technologia /kierunek mechaniczny/
 • Poradnik ślusarza narzędziowego wzorca
 • Systemy cyfrowe automatyki przemysłowej
 • Polimery czynne w inżynierii ochrony środowiska
 • Obróbka nagniataniem technologia i oprzyrządowanie
 • Akumulatory samochodowe i motocyklowe
 • Dochodzenie powypadkowe
 • Radiacyjna wymiana ciepła
 • Przewodnik inżyniera -spawalnictwo t. 2
 • Zasady zarządzania organizacjami.
 • Układy z tyrystorami dwukierunkowymi.
 • Instalowanie i wyposażenie radiostacji amatorskich.
 • Kodeks postępowania karnego.
 • Obrabiarki i urządzenia techniczne w stolarstwie
 • Mały komentarz do kodeksu postępowania karnego
 • Roboty okładzinowe-Poradnik
 • Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w pytaniach i odpowiedzia
 • Magnetofony i gramofony cyfrowe
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach.
 • NOVELL od A do Z
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej
 • Ilustrowany Przewodnik.Rośliny domowe
 • Elektrotechnika
 • Sztuka zarządzania finansami. 179str.,24cm
 • Dzieje Polski 1795-1918 Wyd.IV 256 str., 25 cm
 • Studia pedagogiczne Strategie kształcenia dorosłych 192 str., 24 cm
 • Komputer doskonały Konfiguracja optymalizacja PC Wyd I 297s 24cm
 • Microsoft Excel 4.0 ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 24 cm
 • UNIX dla opornych Podręcznik dla większości z Nas 363 str., 23 cm
 • Przedsiębiortwo w gospodarce rynkowej zarządzanie-marketing-finanse Wyd.II 285 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Ustawa karno skarbowa z komentarzem St.pr.15.02.94 Wyd.II 500 str., 20 cm
 • Podręczny słownik polsko-włoski P-Ż 1070s 21cm
 • Komputery równoległe Architektura elementy programowania Wyd.II 202 str., 23 cm
 • Pomiary oscyloskopowe Wyd.I 242s 24cm
 • Woda dla kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieolnych
 • Chemiczne metody analizy ilościowej Wyd.3 464 str,20 cm
 • Projektowanie maszyn elektrycznych prąduprzemiennego Wyd.II 511 str,24 cm
 • Historia Polski 1795-1918 Wyd.VIII 597 str, 24 cm
 • Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem t.2 560 str, 24 cm
 • Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej niemiecko-polski Wyd.IV 523 str,20 cm
 • Kodeks postępowania cywilnego -komentarzt.1 1237 str, 20 cm
 • Fundamenty marketingu Wyd.II 216 str,20 cm
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze 324 str, 20 cm
 • Aspekty kombinatoryki 289 str, 24 cm
 • Leksykon inżyniera i technika budowlanego t.3 Mechanika budowli 472 str, 20 cm
 • Odchodząc od nie - negocjowanie od konfrontacji do kooperacji 198 str, 20 cm
 • Polska - Christian Parma 192 str, 32 cm
 • Encyklopedia - Polska 2000 - geografia 120 str, 31 cm
 • Delphi 4 Księga eksperta + CD-33 543s 24cm
 • Wprowadzenie do ekonometrii w przykład h i zadaniach 369s 23cm
 • Poznaj sieci 462 str, 24 cm
 • Elementy metod elektroanalitycznych wyd3 zm. 559s 20cm
 • Badania operacyjne. wyd 3 zm. 276s 24cm
 • Acrobat 5 po prostu. Tworzenie plików PDF 301s 23cm

  12.01.2016. 00:11