Home · Blog · Artykuły - symulacyjne ćwiczenia szkoleniowe
Natalia Kiljan – szkolenia HR
Strona prywatna - szkolenia HR, eventy integracyjne i symulacje menedżerskie.

Artykuły - symulacyjne ćwiczenia szkoleniowe

Gorąco prosimy klientów realizowanych u nas szkoleń i symulacji decyzyjnych w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie wymienionych poniżej książek jako aneks do programu Produkcyjne Gry Strategiczne.
Informujemy przy tym, że niniejsza baza zawiera książki wykraczające poza podstawową wiedzę o grach i służy do inspiracji w zakresie scenariusza projektowanych przez Kursantów gier.
 • Szkolenie Umiejętności Zespołowych w Rosnącej Jednostce Biznesowej, Tymon Stefanowicz
 • Szkolenia Menedżerskie, Joanna Elwik
 • Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej
 • Elektrochemia
 • Gospodarka wagonowa
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Elektromagnetyczne procesy przejściowe w asynchronicznym napędzie elektr.
 • Technologiczność stalowych konstrukcji spawanych
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czII
 • Wprowadzenie do uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej
 • Wstęp do informatyki
 • Konstytucja Logistyki
 • Słownik wyrazów obcych
 • Remonty i konserwacja maszyn oraz urządzeń technicznych
 • Kadra kierownicza w przemyśle
 • Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce t.II K-P
 • Drgania i dynamika maszyn
 • Remontuję naprawiam i przebudowuję mieszkanie
 • Zbiór zadań z fizyki tom II.
 • Poradnik majstra budowlanego
 • Atomistyka współczesna
 • Aparaty i urządzenia elektryczne
 • O zameldowaniach i dowodach osobistych.Prawo dla każdego
 • Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata
 • Proste radioodbiorniki
 • Czas energii
 • Leksykon górniczy
 • Przyrządy półprzewodnikowe MOS
 • Podstawy programu MSExcel wersja 3.0
 • Diagnostyka techniczna wytwórczych urządzeń energetycznych w elektrowniach
 • Przewodnik majstra budowlanego
 • Badanie urządzeń energoelektrycznych. WydI. 324str.,23cm.
 • System rynkowy. Fundamenty mikro i makroekonamii.Wyd.II zmienine
 • Krystalizacja metali i stopów 315 str., 24 cm
 • Prawo wekslowe i czekowe z komentarzem oraz wzorami weksli i pism procesowych Stan pr.15.10.92 211 str., 20 cm
 • Kodeks handlowy. Prawo o postępowaniu układowym. Prawo upadłościowe 211 str., 23 cm
 • Microsoft Excel 4.0 ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 24 cm
 • Przewodnik po IBM PC czyli od DOSa przezWindows do aplikacji 164 str., 20 cm
 • Ekonomia t 2 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 479s 23cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Encyklopedja powszechna tom 9 320s 24cm
 • Termodynamika procesowa Inżynieria chemiczna 434 str., 24 cm
 • Kompendium wiedzy o społeczeństwie,państwie i prawie 343 str., 20 cm
 • Designer Wersja Polska i Angielska 4.0 327 str.,23 cm
 • Bezmiar matematycznej wyobrażni 294s 22cm
 • Przewodnik po wszechświecie-astronomia 327 str,25 cm
 • Zaproszenie do socjologii 185 str,20 cm
 • Algorytmy struktury danych i techniki programowania
 • Pracownia automatyki Podręcznik dla technikum 283 str,24 cm
 • Automatyka 200 str, 24 cm
 • BHP w praktyce
 • Auto Cad Rysunek konstrukcji stalowych + dyskietka 182 str, 24 cm
 • Zarządzanie holdingiem i grupą kapitałową
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
 • Psychologia rozumienia zjawisk społecznych 315 str, 24 cm
 • Negocjując racjonalnie 183 str, 24 cm
 • Słownik idiomów angielskich 380 str, 24 cm
 • Strategia globalna Światowa przewaga konkurencyjna 334s 20cm
 • Księga przysłów polskich 601s 24cm
 • Zarządzanie z przyszłością 231 str, 20 cm
 • Rachunkowość przedsiębiorstw w procesi integracji z Unią Europejską 269s 23cm
 • Rada Nadzorcza - czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność 243 str, 24 cm
 • Rysunek techniczny 299 str, 24 cm
 • Sztuka świata t.11 422s 29cm

  11.01.2017. 00:02