Home · Blog · Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje
Natalia Kiljan – szkolenia HR
Strona prywatna - szkolenia HR, eventy integracyjne i symulacje menedżerskie.

Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem projektu nr RKR/86 1 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Priorytetu Edukacyjnego
Program dyskusja w czasie seminarium obejmuje poniższe grupy panelowe:
 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Ekspertyza "Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych"
 • "
 • Ocena skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Kursy Handlowe
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG - etap II - po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie kra
 • "Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006
  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów tartacznych
 • Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 • Produkcja motocykli
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: żyrardowski oraz krotoszyński
  Upoważnieni beneficjenci to: ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, POLAR S.A., Fabryka Butli Technicznych MILMET S.A., Bastek Firma Handlowa, Telewizja Kablowa Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. Oddział w Stargardzie, RAB-SAT Spółka Cywilna Zakład Instalacji Anten, Biuro Raj Wasilewski , CR Media Consulting S.A., GLOBAL MEDIA GROUP , LEARN UP , ProLogistica Soft , Vlassenroot Polska Sp. z o.o., I3D Home sp. z o.o., TEVOR S.A., PHENIKS SP. Z O.O.
  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

  15.06.2015. 00:04