Home · Blog · Lektury dodatkowe - gry decyzyjne
Natalia Kiljan – szkolenia HR
Strona prywatna - szkolenia HR, eventy integracyjne i symulacje menedżerskie.

Lektury dodatkowe - gry decyzyjne

Serdecznie prosimy abiturientów prowadzonych przez naszą organizację zajęć i symulacji szkoleniowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przejrzenie wymienionych poniżej książek przed wykładem Symulacje Menedżerskie.

Podręcznik kierowcy samochodowego

Gospodarka wodna

Mierniki działalności gospodarczej kolei

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

Trwałość urządzeń technicznych

Eksploatacja dróg wodnych

Instrukcja o znakach i sygnałach na drodze

Dynamika obrabiarek

Wstęp do informatyki w zarządzaniu

Aparatura paliwowa.Przewodnik silników wysokoprężnych

Elektrotechnika z elektroniką

Zgrzewanie oporowe - Leksykon

Odwadnianie stacji i linii kolejowych

Odgromniki

Leksykon inżyniera -spawalnictwo t. 1

Projektowanie procesów technologicznych typowych częśći maszyn

Obróbka skrawaniem ZBP

Systemy informatyczne zarządzania

Wytwarzanie energii cieplnej.Wiadomości podstawowe

Kodeks postępowania karnego.

Bądź uprzejmy na codzień i od święta

Prawo wyznaniowe.

Pierwsza pomoc

Cocktaile i napoje mieszane

Rozmówki francuskie

Or CAD SDT/PCB

DOS od środka.

Matematyka dla wydziałów budowlanych i mechanicznych część 3

Ginące zwierzęta świata

Układy scalone w stabilizatorach napięcia stałego.Wyd.II rozszerzone. 287str.,20cm.

Podręczny słownik polsko-niemiecki Wyd. XIV. 1018 str., 20 cm.

Elementy elektroniczne Półprzewodniki, diody 100 str. 24 cm

Spawalność i kruchość stali Wyd.III 366 str., 23 cm

Ekologiczne kierunki w medycynie naturalnej 185 str., 20 cm

Logo Atari czyli wprowadzenie do programowania 96 str., 21 cm

Word do Windows edycja polska 358 str., 23 cm

Ekonomia t 3 Zbiór zadań 471 str., 24 cm

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

I Ty zostaniesz maklerem Zbiór zadań na egzamin maklerski z rozwiązaniami Zawiera aktualne skty prawne 186 str., 20 cm

Excel 5 for Windows 188 str., 24 cm

Micrografx DESIGNER 4.0,4.01PL,4.1TE 402 str, 24 cm

Drzewa i krzewy liściaste T.II 318 + dod.,24 cm

Państwa świata leksykon t 5 Ameryka Północna,Środkowa i Południowa 95s 31cm

Kompendium teorii o gospodarce 367 str,20 cm

Na sposób Warrena Buffetta Strategie największego w świecie inwestora kapitałowego 278 str,24 cm

Statystyka wyd 2

Rachunkowość i decyzje finansowe 415 str, 24 cm

Microsoft Word 97 krok po kroku w.polska+ D-28 282 str, 24 cm

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego cz.1 postępowanie rozpoznawcze t.1 815 str, 24 cm

Encyklopedia Polski 808 str 30 cm

Zarządzanie finansowe -Teoria i praktykat.1 495 str, 24 cm

Elementy ekonomii 533 str, 24 cm

Rachunkowość finansowa 419 str, 24 cm

Układy scalone - Przewodnik, naprawy magnetowidów cz.III 223 str, 20 cm

Historia 1939-1997/98 Polska i świat 492 str, 24 cm

Termodynamika techniczna 497 str, 24 cm

Algebra dla studentów 326 str, 24 cm

Kalendarium dziejów Polski od prahistorii do 1999r. 352 str, 21 cm

Internet 2000 ABC 231 str, 24 cm

FrontPage 2002/XP PL -ćwiczenia praktyczne 108 str. 24 cm

Zarządzanie marketingowe w sferze usług 223 str, 24 cm

Sektor finansowy w Polsce 305 str, 24 cm

31.12.2014. 00:01