Home · Blog · Materiały - gry decyzyjne
Natalia Kiljan – szkolenia HR
Strona prywatna - szkolenia HR, eventy integracyjne i symulacje menedżerskie.

Materiały - gry decyzyjne

Gry decyzyjne w naszym projekcie dla inżynierów będą opierały się na przedstawionym tutaj materiale teoretycznym.
Serdecznie prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację warsztatów i symulacji biznesowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie wymienionych poniżej materiałów przed wykładem Gry Negocjacyjne.
Przypominamy jednocześnie, iż przedstawiona tu baza zawiera lektury wychodzące poza podstawową wiedzę o grach i służy do inspiracji odnośnie scenariusza wymyślanych przez Państwa symulacji.
 • Wzmacnianie Cech Menedżerskich w Dynamicznej Instytucji, Jan Kowalski
 • Szkolenia Zawodowe, Karina Dudeń
 • Uzwojenia maszyn elektrycznych
 • Materiałoznawstwo
 • Pasowania i pomiary
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Metody optymalizacyjne w projektowaniu technicznym.
 • 100 problemów programowania maszyn cyfrowych.
 • Termodynamika
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ
 • Eksploatacja handlowa kolei czII
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Fundamenty ochrony przeciwpożarowej w przemyśle
 • Metody selekcji informacji
 • Ćwiczenia laboratoryjne z sieci elektroenergetycznych
 • Wiarygodność informacji ekonomicznej w systemie informatycznym
 • Mały ilustrowany leksykon techniczny
 • Węgiel.Racjonalna gospodarka węglem energetycznym.
 • Zioła na działce i w ogródku przydomowym
 • Farbowanie barwnikami naturalnymi.
 • Naprawa i strojenie odbiorników telewizji kolorowej
 • Niezawodność urządzeń elektronicznych
 • Pieśń nadziei
 • Komputer w pytaniach i odpowiedziach
 • Zasady prawa pracy dla ekonomistów
 • Polityka ochrony pracy w przedsiębiorstwie
 • Kodeks cywilny.Tekst ujednolicony kodeksu cywilnego,wszedł w życie 1.10.90
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach.
 • Turbo Pascal 5,5
 • Ekonomia
 • Świat wielkich żagli.
 • Zagadkowy świat
 • Co i jak w assemblerze czyli Poradnik dla średnio zaawansowanych./1 dyskietka/ 67str.,20cm.
 • Energetyka a ochrona środowiska 448str,20cm
 • Oksfordzki podręcznik medycyny klinicznej 801 str., 18 cm
 • Przed chwilą jeszcze działał Proste rozwiązania małych i dużych problemów z komputerem 256 str., 16 cm
 • Rzecz o istocie informatyki -algorytmika 428 str., 24 cm
 • Funkcjonowanie organów samorządu załogi w świetle Orzecznictwa Sądu Najwyższego 99 str., 20 cm
 • Ekonomia t 3 Zbiór zadań 471s 23cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Encyklopedja powszechna tom 9 320s 24cm
 • Atari-Logo komputerowe przykłady 287 str., 24 cm
 • USA Zachód Praktyczny przewodnik 623s 20cm
 • Analiza kosztów firmy.Prot.nr 115-zamiany 193s 24cm
 • Encykolpedja powszechna t 18
 • Negocjacje w biznesie 243str,20 cm
 • Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych Excel 5, Quattro Pro 6 dla Windows + dyskietka 342 str,24 cm
 • Ekonomia - mikroekonomia Wyd.II 570 str,24 cm
 • Instalacje elektryczne 366 str, 24 cm
 • Leksykon rachunkowości ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa rynkowego 192 str, 20 cm
 • Kodeks pracy St.pr.12.01.98 594 str, 24 cm
 • Encyklopedia wydarzeń 236 str, 19 cm
 • Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków
 • Fireworks 8.Oficjalny podręcznik.Prot. nr 113-zamiany. + D-119 292s 24cm
 • Model obiektu w C ++ 270 str, 24 cm
 • Wstęp do nauki o państwie wyd.3 251s 20cm
 • Słownik eufemizmów polskich czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie 323 str, 21 cm
 • Zarys matematyki wyższej dla studentów cz 3 Wyd 8
 • Socjologia ogólna 358s 24cm
 • MIKO1 Elementarz elektroniki dokumentacja minikomputera CA 80 145s 20cm
 • Decyzje menedżerskie z Excelem + CD-95 413s 23cm
 • Rachunkowowść finansowa 623 str, 24 cm
 • Polityka ekonomiczna 340 str, 24 cm
 • Nowa encyklopedia powszechna t.6,nim-Pri 798s 29cm

  29.08.2015. 00:10