Home · Blog · Raporty dodatkowe - symulacyjne ćwiczenia decyzyjne
Natalia Kiljan – szkolenia HR
Strona prywatna - szkolenia HR, eventy integracyjne i symulacje menedżerskie.

Raporty dodatkowe - symulacyjne ćwiczenia decyzyjne

Serdecznie prosimy uczestników naszych szkoleń i gier strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie wymienionych poniżej opracowań przed wykładem Gry Negocjacyjne.
Nadmieniamy w tym miejscu, że przedstawiona tu baza zawiera książki wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w kwestii fabuły tworzonych przez Kursantów gier.
 • Kształcenie Postaw Proaktywnych w Międzynarodowej Jednostce Biznesowej, Tadeusz Stefanowicz
 • Szkolenia Menedżerskie, Alicja Elwik
 • Przewozy jednostek ładunkowych.
 • Ochrona własności przemysłu i tajemnic produkcyjnych
 • Poradnik inżyniera elektronika
 • Gry na szkoleniach – podstawy praktyczne
 • Pamięci maszyn cyfrowych w systemach informacyjnych
 • Układy napędowe małej i średniej mocy
 • Maszynoznawstwo
 • Typowe zagrożenia zawodowe
 • Leksykon dyżurnego ruchu
 • Leksykon techniczny kierownika budowy
 • Państwowy arbitraż gosp.
 • Rocznik statystyczny 1978
 • Elementy i uklady elektroniki w zadaniach
 • Teoretyczne Elementy rachunkowości
 • Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych
 • Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski
 • Środki i fundusze zakładowe w przedsiębiorstwie
 • Polska - informator encyklopedyczny
 • Wybrane zagadnienia chemii radacyjnej
 • Twój magnetofon
 • Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistów Protokół nr 95 - zamiany
 • Pomiary elektroniczne w technice /prot. Nr 1-zamiany/
 • Pomiary i automatyka w elektroenergetycznych sieciach.
 • Wybrane zagadnienia ochrony i kształcenia srodowiska przyrodniczego człowieka
 • Mały słownik techniczny ang-polski,polsko-angielski
 • Wielki słownik polsko-angielski z suplementem A-Z
 • Commodore 64
 • Angielsko-polski. Leksykon RACHUNKOWOŚCI
 • Perełki oprogramowania.Z ang.przełożyła Agata Tomaszewska
 • Pomiary wielkości nieelektrycznych. Wyd.V
 • TIFF PCX PIC. Formaty plików graficznych 62 str. 20 cm
 • Energetyka a ochrona środowiska 448str,20cm
 • Matematyka Ćwiczenia problemowe dla Politechnik Wyd III 265s,24cm
 • Encyklopedja powszechna t 4 320 str., 24 cm
 • Mechanika ruchu samochodu 260 str., 24 cm
 • Technika komputerowa dla mechaników 294 str., 24 cm
 • Krótki kurs zarządzania 325 str.,24 cm
 • Symulacje dla dorosłych – podstawy praktyczne
 • Fizyka cz 2 Wyd.VIII 661 str., 24 cm
 • Słownik wyrazów bliskoznacznych Wyd.XXI 448 str., 21 cm
 • Poradnik majstra budowlanego Wyd.VI 752 str., 24 cm
 • Prawo dla maklerów tom 2 321s 23cm
 • Norton Commander 5 Opis programu 138s 23cm
 • ORACLE - przewodnik projektowania baz danych 281 str,24 cm
 • Zaproszenie do socjologii 185 str,20 cm
 • Wygraj unowocześniając swój komputer 351 str,24 cm
 • 3D Studio 4 w przykładach 638 str, 24 cm
 • Elementy rachunkowości Wyd.II 292 str, 24 cm
 • Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie
 • Komunikacja międzyludzka 295 str, 20 cm
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.1 361 str, 20 cm
 • Statystyka elementy teorii i zadania
 • Rachunkowość finansowa 419 str, 24 cm
 • Rządy zbirów 1940-1990 388s 24cm
 • Prawo gospodarcze dla ekonomistów 287 str, 24 cm
 • Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej 277s 23cm
 • Rosyjsko-polski słownik tematyczny 509 str, 20 cm
 • Popularna encyklopedia powszechna t.1 a-ażur 304s 23cm
 • Elektroenergetyczne sieci i urządzenia przemysłowe 249 str, 24 cm
 • Chemia. Encyklopedia dla wszystkich 453s 23cm
 • Controlling. 239s 24cm
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw- koncepcje procedury doświadczenia 213 str, 24 cm

  27.01.2016. 00:11