Home · Blog · Środki Unijne na kursy HR
Natalia Kiljan – szkolenia HR
Strona prywatna - szkolenia HR, eventy integracyjne i symulacje menedżerskie.

Środki Unijne na kursy HR

Pracownicy ze współpracujących z nami stale podmiotów wnioskowali o subwencje i w porozumieniu z nami przesłali adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących. Zawiadamiamy że w ramach pogramu unijnego „Zachodniopomorski Fundusz Pomocowy” na wyjazdowe Warsztaty Kierownicze subwencję dostały opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Cykl Szkoleniowy dla Operatorów Maszyn w spółce Stachowiak S.C.
 • Program Szkoleniowy dot. budowania biznesu bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • cyfrowy model Zarządzania Tłumaczeniami (ESZT) w przedsiębiorstwie.
 • "Równać do najlepszych - informatyzacja drogą do sukcesu"
 • innowacyjny model redukcji emisji węglowodorów lotnych dla samochodów nowej generacji. 34.30 (PKWIU 2004)
 • nowoczesny portal zdalny, nowoczesne narzędzia i usługi dla podmiotów rynku pracy.
 • sporządzenie uruchomienia koncepcji intensyfikacji importu dla Wytwórni Sprzętu Medycznego GALMED
 • sporządzenie i wdrożenie technologii produkcji segmentowych taśm ściernych szerokich.
 • sporządzenie i uruchomienie procedury wytwarzania nowych innowacyjnych leków generycznych.
 • sporządzenie i komercjalizacja serwera połączeń IP PBX GAMMA opartego na procedury VoIP.
 • opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnych hydroseparatorów do recyklingu śmieci komunalnych
 • opracowanie oraz implementacja produkcyjne innowacyjnych aluminiowych modelów architektonicznych o podwyższonych własnościach izolacyjnych
 • koncepcja integrująca modely telekomunikacyjne, teleinformatyczne partnerów biznesowych i firmy CETEKOM
 • proces stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich.
 • sporządzenie Spółki Perfect NDF S.A. do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym
 • model systemowego sterowania kompleksem ścianowym
 • metodyka otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych
 • utworzenie zoptymalizowanego Laboratorium NeoLek - Doświadczalnej Onkologii i nowoczesnych technologii
 • stworzenie serwisu Uczdziecko.pl - implementacja nowej e-usługi w obszarze edukacji i ekspansji dziecka.
 • wdrożenie innowacyjnych w skali świata e-usług w ramach platformy Memo-Bank
 • wdrożenie systemów informatycznych automatyzujących wymianę informacji pomiędzy centralą i partnerami firmy CER MOTOR.
 • uruchomienie do asortymentu ZETKAMA S.A. typoszeregu zaworów balansowych nowoczesnej konstrukcji.
 • wdrożenie innowacyjnej metodyki celem wprowadzenia zasadniczo zmienionych produktów przez BIOFARM.
 • stworzenie internetowego procesu do zarządzania czarterami jachtów oraz modernizacyjnej wyszukiwarki czarterów wraz z możliwością rezerwacji.
 • stworzenie zdalnego serwisu do zdalnego przetwarzania dokumentów cyfrowych
 • zbudowanie cyfrowego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  26.05.2016. 00:06